Πιστοποίηση κατά Green Key

Το Green Key είναι ένα ηγετικό πρότυπο βράβευσης στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και βιώσιμης λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας.Αντιπροσωπεύει την εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων να πληρούν τα αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης που καθορίζει το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Green Key, βραβεύει τις ξενοδοχειακές μονάδες που εφαρμόζουν πρακτικές “πράσινης” διαχείρισης.

Πρόκειται για ένα οικολογικό σήμα ποιότητας που προϋποθέτει τη λήψη μέτρων για ενέργεια, νερό, απορρίμματα, χημικά, αλλά και ανάπτυξη δράσεων από την πλευρά της τουριστικής επιχείρησης στον τομέα της επικοινωνίας (να πληροφορούνται οι υπεργολάβοι, προμηθευτές κ.λπ. και να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις, αλλά και το προσωπικό, το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης και με τη σειρά του να ενημερώνει τους πελάτες).

Το Πρόγραμμα Green Key βασίζεται στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό της ξενοδοχειακής επιχείρησης, το οποίο αποτελεί κατ’ ουσία το σύνδεσμο μεταξύ της διεύθυνσης και των πελατών και γι’ αυτό οι εργαζόμενοι της τουριστικής επιχείρησης καλούνται να αναπτύσσουν καθημερινά περιβαλλοντικές δράσεις (στους καθαρισμούς, στα μαγειρεία, στην υποδοχή κ.λπ.) που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, η μονάδα αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα (eco label) για το marketing της.

Τα οφέλη από την τήρηση του προγράμματος Green Key (www.green-key.org), είναι:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
  • Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων
  • Μείωση απορριμμάτων και σωστή διαχείρισή τους
  • Καλύτερη περιβαλλοντική εικόνα της μονάδας
  • Καλύτερο περιβάλλον για τους επισκέπτες και εργαζομένους
  • Προβολή της μονάδας μέσα από τους ιστοχώρους του εθνικού και του διεθνούς χειριστή του Προγράμματος, μέσα από τουριστικά έντυπα και σχετικά αφιερώματα στον ηλεκτρονικό τύπο
  • Πλεονεκτήματα marketing για τη μονάδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά GREEN KEY δεν είναι υποχρεωτική για την κατάταξη μονάδας σε οποιαδήποτε κατηγορία (αστέρια/κλειδιά). Ωστόσο, η τήρηση ενός τέτοιου συστήματος, οδηγεί στην κάλυψη του αντίστοιχου προαιρετικού κριτηρίου σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) για Ξενοδοχεία και των Υ.Α. αρ. 21185 (ΦΕΚ 2840/Β-22/10/2014) και Απόφαση (ΦΕΚ 69/Β-16/01/2015) για Ε.Ε.Δ.Δ. Αποτελεί ένα εξαιρετικό όπλο marketing, καθώς με την προσθήκη του από ένα τουριστικό κατάλυμα, αποδεικνύεται έμπρακτα ο «Πράσινος» προσανατολισμός αυτού.

*Τονίζουμε ότι, η εγκατάσταση ενός τέτοιου Συστήματος, πριμοδοτείται με 150 μόρια (στα Ξενοδοχεία) και με 150 μόρια (στα Ε.Ε.Δ.Δ).

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας