Πιστοποίηση FCCS 22000

Το πρότυπο FSSC 22000 δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food System Safety Certification) και αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων,με βασικά στοιχεία το πρότυπο ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων) και το πρότυπο ISO / TS 22002-1:2009 (για τον προσδιορισμό απαιτήσεων των Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων).

Το σχήμα πιστοποίησης του FSSC 22000 έχει ήδη αξιολογηθεί και αναγνωριστεί επιτυχώς από την επιτροπή GFSI (Global Food Safety Initiative) το 2009, ως ισοδύναμο με άλλα αντίστοιχα σχήματα όπως το BRC Standard for Food, το IFS Food Standard και το SQF Code. Σκοπός ήταν να καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs), τα οποία στο ISO 22000:2005 αναφέρονται ως μέτρα προς αξιολόγηση.

Το FSSC 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση των τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής, και ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις που λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων επιθυμούν να πιστοποιηθούν με ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Επίσης απευθύνεται στις επιχειρήσεις που η υλικοτεχνικής τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία και επιδιώκουν να ξεχωρίσουν λαμβάνοντας πιο απαιτητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους – πιστοποιημένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΣΥΔ) επιθεωρητές (auditors) που έχουν γνώσεις και τεχνική εμπειρία στις επιθεωρήσεις του συστήματος FSSC 22000.

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας