Σας ενημερώνουμε ότι στη Ρόδο με επιτυχία έχει διαπιστευτεί ένα νέο εργαστήριο
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων (υδάτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων και τροφίμων).
Τα «Δωδεκανησιακά Εργαστήρια ΙΚΕ» που εδρεύουν στην Ιαλυσό (Ιερού Λόχου 24),
διαπιστεύτηκαν το 2018 από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης με αριθμό 1122.
Το 2019 το εργαστήριο διεύρυνε επιτυχώς το επίσημο πεδίο διαπίστευσης και σε
μικροβιολογικές δοκιμές [σε πόσιμα και επιφανειακά νερά, κολυμβητικές δεξαμενές, θαλασσινό
νερό, περιβαλλοντικά δείγματα (Legionella spp) και τρόφιμα (Listeria m. , Salmonella)]. Επίσης
είναι το πρώτο εργαστήριο στα Δωδεκάνησα που έκανε την μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO
17025:2017.
Το νέο σύγχρονο εργαστήριο απασχολώντας πάνω από 5 επιστήμονες στην Ρόδο (Τεχνολόγους
τροφίμων, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Γεωπόνους, Διαιτολόγους), μπορεί να ανταποκριθεί τις
απαιτήσεις διασφάλισης της Υγιεινής των Ξενοδοχείων και Επιχειρήσεων τροφίμων παρέχοντας
παρουσία σας άμεσες αναλύσεις και στοχευμένη εκπαίδευση.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να μας επισκεφτεί στις εγκαταστάσεις μας στην διεύθυνση Ιερού
Λόχου 24 στην Ιαλυσό της Ρόδου. Επικοινωνήστε επίσης μαζί μας τηλεφωνικά στο 2241400862.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε πλήρως για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στις ιστοσελίδες
μας www.diagrammarois.gr και www.12labs.gr. Τέλος πάρτε απαντήσεις στα ερωτήματα σας
άμεσα αποστέλλοντας μας ένα e-mail στο dodecalabs@gmail.com.