Αναλύσεις Νερού

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία των καταναλωτών, οργανοληπτικά άμεμπτο και απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και οποιεσδήποτε χημικές ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο.
Το εργαστήριό μας καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αναλαμβάνει την διεξαγωγή χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα:

  • Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης
  • Νερά κολυμβητικών δεξαμενών
  • Λύματα
  • Επιφανειακά και υπόγεια νερά
Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας