Μετρήσεις ηχου και άλλων παραμέτρων ασφάλειας και υγείας

Για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/10/EΚ σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται από την έκθεση στον επαγγελματικό θόρυβο, ιδίως μέσω της καταπολέμησης του θορύβου στην πηγή του και της ενίσχυσης των συλλογικών έναντι των ατομικών μέτρων προστασίας θα πρέπει να εκτελούνται κατάλληλες ηχομετρήσεις.

  • Μετρήσεις ηχομόνωσης
  • Μετρήσεις θορύβου εγκαταστάσεων
  • Μετρήσεις δονήσεων
  • Μετρήσεις εργασιακού θορύβου
  • Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου
  • Μετρήσεις θορύβου από μέσα συγκοινωνίας
  • Μετρήσεις εργοταξιακού θορύβου
  • Μετρήσεις χρόνου αντήχησης / ακουστικής ποιότητας χώρων
Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας