Μελέτες

Μελέτες  που οδηγούν σε σίγουρη αδειοδότηση και πιστοποίηση.

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας