Εκπαιδεύσεις

  • Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας του ΕΦΕΤ: Χειριστές τροφίμων επιπέδου Ι Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο CODEX/HACCP . Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων αναγνωρισμένο από τον ΕΦΕΤ.
  • Εκπαίδευση στην πρόσληψη της Λεγεωνέλλας. Κατάρτιση του Legionella prevention Manual. Εκτίμηση κινδύνων και αξιολόγηση εγκαταστάσεων (manual).
  • Εκπαίδευση σε θέματα Λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών – υγειονομικής Νομοθεσίας – απαιτήσεων και έλεγχος χημικών παραμέτρων – εκπαίδευση συντηρητών. Κατάρτιση του pool operations manual.
  • Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Εκπαίδευσης Green Key σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015.
  • Εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS / ISO 45001:2018.  Εκπαίδευση Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Εκπαίδευση σε θέματα GDPR.
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας