Αναλύσεις Αέρα & Επιφανειών

Η ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χειριστές (προσωπικό) αλλά και τις διαδικασίες απολύμανσης και καθαρισμού του εξοπλισμού, των επιφανειών και των χώρων εργασίας. Το εργαστήριο προσφέρει δειγματοληψίες με ειδικό δειγματολήπτη αέρα και λήψη δείγματος από τα  σε χέρια προσωπικού, επιφάνειες εργασίας, μηχανές επεξεργασίας, συσκευασίες τροφίμων κ.α. με swab test ή άλλες κατάλληλες τεχνικές.

Οι έλεγχοι επιφανειών περιλαμβάνουν ενδεικτικά δοκιμές ανίχνευσης και καταμέτρησης για:

  • Total Viable Count
  • Enterobacteriaceae
  • Coliforms
  • Escherichia coli
  • Salmonella spp.
  • Listeria spp. / Listeria monocytogenes
  • Staphylococcus aureus
  • Yeasts & Moulds

Ο έλεγχος επιφανειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ειδικά λουμινόμετρα (Hygiena System Sure Plus, Kikkoman) ή και με ειδικά τεστ ATP μιας χρήσης.

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας